مقالات در زمینه طراحی و ساخت سایت و همچنین دامنه و هاستینگ

برای ایجاد لینک آیتم های بیشتر برای لیست های بلند می توانید از کد jquery زیر استفاده نمایید.

 <html>

<head><title>Test</title></head>

<body>

<ul class="more">

  <li>one</li>

  <li>two</li>

  <li>three</li>

  <li>four</li>

  <li>five</li>

  <li>six</li>

  <li>seven</li>

  <li>eight</li>

  <li>nine</li>

  <li>ten</li>

</ul>

<script type="text/javascript" src="/jquery-1.3.1.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(function() {

  $("ul.more").each(function() {

    $("li:gt(4)", this).hide(); /* :gt() is zero-indexed */

    $("li:nth-child(5)", this).after("<li class=more><a href=#>More...</a></li>"); /* :nth-child() is one-indexed */

  });

  $("li.more a").live("click", function() {

    var li = $(this).parents("li:first");

    li.parent().children().show();

    li.remove();

    return false;

  });

});

</script>

</script

</body>

</html>

منبع و لینک:

آیتم های بیشتر برای لیست های بلند توسط jquery

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم تیر 1394 ساعت 12:26 توسط طراحی سایت دارکوب بدون نظر

ساخت دکمه های html توسط CSS برای سایت

برای ایجاد دکمه در صفحات وب سایت خود می توانید به جای استفاده از تصاویر از HTML و CSS استفاده نمایید.

می توانید برای ایجاد دکمه های html و css از سایت های زیر کمک بگیرید:

http://www.cssbuttongenerator.com/

http://www.bestcssbuttongenerator.com/

http://css-tricks.com/examples/ButtonMaker/

http://www.cssbutton.me/

http://cssgradientbutton.com/

که بهترین آنها از نظر دارکوب http://www.cssbuttongenerator.com می باشد که پس از طراحی دکمه کد آن را در تب get the code در اختیار شما قرار می دهد.

استفاده از این نوع دکمه ها در صفحه به شما این امکان را می دهند تا به راحتی فونت و رنگ بندی و همچنین ظاهر دکمه مورد نظر خود را در صفحه تغییر دهید که تغییر آن در دکمه های بسیار مشکل می باشد.

آدرس و منبع:

ساخت دکمه های html

+ نوشته شده در دوشنبه هشتم تیر 1394 ساعت 13:20 توسط طراحی سایت دارکوب بدون نظر